Kannanotot

Suomen eläinosteopaatit ry hallitus

13.6. 2017

Eläinalalla markkinointia on selkeytettävä: vain osteopaatti voi tarjota osteopatiaa


Suomen eläinosteopaatit ry katsoo, että eläinten manuaalisten hoitojen markkinoinnissa käytettäviä termejä tulee selkeyttää, jotta eläinten omistajat pystyvät tekemään tietoisia valintoja eläimensä hoidosta. 

Suomen eläinosteopaatit ry on 2016 perustettu yhdistys, jonka tavoite on suojella eläinosteopatian mainetta ja siksi yhdistys ottaa kantaa myös harhaanjohtavaan ja kuluttajia hämmentävään markkinointiin, joka potentiaalisesti voi vaarantaa eläinosteopaattien maineen. 

Ihmisten hoidossa osteopaattina saa esiintyä vain Valviran rekisteröimä, viranomaisten hyväksymästä oppilaitoksesta valmistunut terveydenhuollon ammattilainen. Eläinten hoidossa ei toistaiseksi ole viranomaisvalvontaa ja toivomme, että sellaiseen ei jouduta menemään, vaan eläintenhoitoala pystyy itse selkeyttämään käytäntöjä. 

Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussääntöihin kuuluu muun muassa: 
  • Rehellisyys (artikla 3): Markkinointi tulee laatia siten, ettei kuluttajien luottamusta markkinointiin väärinkäytetä. Markkinoinnissa ei pidä pyrkiä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta.
  • Totuudenmukaisuus (artikla 5): Markkinoinnin on oltava totuudenmukaista. Markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa.
  • Toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttö (artikla 15): Markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen… taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill).

Suomen eläinosteopaatit ry katsoo, että jotkut alalla toimijat käyttävät markkinoinnissan väittämiä, jotka rikkovat näitä perussääntöjä vastaan ja muun muassa pyrkivät käyttämään oikeudetta hyväkseen eläinosteopatian toistaiseksi hyvää mainetta. 

Yhdistys katsoo, että eläinosteopaatiksi voi kutsua itseään vain viranomaisen hyväksymästä oppilaitoksesta valmistunut osteopaatti, joka on myös viranomaisten rekisteröimä ja jolla on riittävästi eläinosteopatiaopintoja.

Osteopatiakoulutus on nelivuotinen koulutus (240 op), jossa opiskellaan muun muassa anatomiaa, fysiologiaa, osteopaattisia tekniikoita, osteopatian filosofiaa ja kirjoitetaan lopputyö. Eläinosteopatiaa voi opiskella kursseilla osteopaatiksi valmistuttuaan sekä Suomessa että ulkomailla. 

Yhdistys katsoo, että osteopatia on laaja oppikokonaisuus ja kokonaisvaltainen hoitofilosofia, josta ei voi opiskella pientä osaa ja antaa ymmärtää sen jälkeen tekevänsä osteopatiaa. Osteopatiaa voivat tarjota vain osteopaatit, jotka ovat suorittaneet koko neljän vuoden opinnot. 

Sellaiset ilmaisut kuten ”osteopaattinen hieroja” , ”tekee osteopatiaa” ja ”osteopaattista hoitoa” ilman, että näiden tarjoaja on osteopaatti, ovat kuluttajia harhaajohtavia ja luovat sekaannusta käsitteissä. Emme katso tällaisen olevan hyväksyttävää markkinointia.

Suomen eläinosteopaatit ry

Lisätiedot: 
Suomen eläinosteopaatit ry: www.suomenelainosteopaatit.fi
Puheenjohtaja Hanna Kivinen, 044 772 0001, hanna.kivinen(a)koiraosteopatia.fi